Hën, Kor 15, 2024
Banner Top
Banner Top
Publikohet broshura për viktimat e dhunës në familje dhe shërbimet në QPS

Sot u bë prezantimi final i  dy publikimeve të zhvilluara nga OJQ Instituti për Zhvillimin e Politikave Sociale IZHPS, projekt i financuar nga BE, përkrahur nga IKS, LENS dhe FES, në bashkëpunim me komunat Podujevë, Lipjan, Obiliq dhe Departamentin e Politikave Sociale dhe Familjes.

–           Informatori për llojin e klientëve dhe shërbimeve sociale brenda Qendrës për Punë Sociale

–           Broshura për viktimat e dhunës në familje dhe shërbimet nga Qendra për Punë Sociale

Pjesëmarrës në takim ishin përfaqësues nga MPMS/DPSF, Institucioni i Avokatit të Popullit, Drejtoria për Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale, Qendrat për Punë Sociale, Iniciativa Kosovare për stabilitet, Deputet të Kuvendit të Kosovës nga Komisioni për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, OJQ etj./FamiljaJone

Youtube

Arkiva

Kategoritë