Pre, Jan 28, 2022
Banner Top
Banner Top
Lidhshmëria e gjumit me aftësinë e të mësuarit

Dy faza të vecanta të gjumit duket se luajnë rol jetësor në të mësuar: njëra fazë rritë performancën e përgjithshme, ndërsa tjetra stabilizon atë që keni mësuar një ditë më parë.

Gjumi i rehatshëm luan rol të rëndësishëm në funksionimin normal të njeriut.

Psikologët e Universitetit Broën, kanë bërë një studim ku tregohet lidhshmëria mes gjumit dhe të mësuarit.

Eksperimenti i tyre – i cili përqendrohet në mësimin vizual, sugjeron që gjumi luan rol thelbësor dhe plotësues të përpunimit nuerokimik.

Arkiva

Kategoritë