Enj, Tet 28, 2021
Banner Top
Banner Top
Çfarë teste duhet të bëni për të vlerësuar Fibrinogjenin?

Fibrinogjeni është një proteinë, veçanërisht është faktori i parë i koagulimit i cili është thelbësor për formimin e duhur të koagulimit të gjakut.

Dy lloje testesh janë në dispozicion për të vlerësuar fibrinogjenin
1. Testi për aktivitetin e fibrinogjenit vlerëson se sa mirë funksionon fibrinogjeni për të ndihmuar mpiksjen e gjakut.
2. Testi i antigjenit te fibrinogjenit i cili mat sasinë e fibrinogjenit në gjak.

Fibrinogjeni prodhohet nga mëlçia dhe lirohet në gjak së bashku me disa faktorë të tjerë të koagulimit (të quajtur edhe faktorë të koagulimit). Normalisht, kur një ind i trupit ose një enë gjaku është dëmtuar, një proces i quajtur hemostaz fillon të ndihmojë në ndalimin e gjakderdhjes duke formuar një prizë në e vendin e dëmtimit. Fragmente të vogla celulare të quajtura trombocite arrin në vendin e lënduar dhe faktorët e koagulimit aktivizohen njëri pas tjetrit. Kjo pjesë quhet kaskada e koagulimit. Nëse kaskada dështon, fibrinogjeni i tretshëm konvertohet në fije fibrine të pazgjidhshme. Këto fije pastaj ndërlidhen së bashku për të formuar një rrjetë fibrine që stabilizohet në faqen e dëmtimit. Rrjeti i fibrinës ngjitet në vendin e plagosjes së bashku me trombocitet për të formuar një koagulim të qëndrueshëm. Kjo pengesë parandalon humbjen e gjakut shtesë dhe mbetet në vend derisa zona e dëmtuar të shërohet. Për të formuar një koagulim të qëndrueshëm, duhet të ketë një funksionim të mjaftueshëm normal të trombociteve dhe faktorëve të koagulimit. Faktorët e koagulimit jofunksional ose trombocitet mund të çojnë në episodat e gjakderdhjes dhe në formimin e një koagulimi të gjakut të papërshtatshëm (trombozë). Disa teste laboratorike, duke përfshirë testet fibrinogjene, mund të përdoren për të vlerësuar procesin e koagulimit.

Testimi i fibrinogjenit përfshinë: 
1. Një test i aktivitetit të fibrinogjenit vlerëson atë pjesë të procesit të koagulimit në të cilin fibrinogjeni i tretshëm konvertohet në fije fibrine. Matë kohën që duhet për të formuar një koagulim fibrinë pasi një sasi standarde trombini shtohet në mostrën tuaj të gjakut (plazma). Koha që duhet për një koagulim të formuar drejtpërdrejt lidhet me sasinë e fibrinogjenit aktiv që është i pranishëm. Kohëzgjatja e formimit të koagulimit mund të jetë për shkak të niveleve të ulëta të fibrinogjenit normal ose mund të jetë për shkak të fibrinogjenit që nuk funksionon siç duhet (jo funksionale).
2.Një test i antigjenit te fibrinogjenit qe mat nivelin e fibrinogjenit në një mostër gjaku, duke përfshirë fibrinogjenin funksionale dhe jo funksionale. Fibrinogjeni është gjithashtu njëri nga faktorët e gjakut që quhen reagentë të fazës akute. Nivelet e fibrinogjenit në gjak së bashku me reagentët e tjerë të fazës akute rriten ndjeshëm në kushtet që shkaktojnë inflamimin ose dëmtimin akut të indit. Testet për këto reagente të fazës akute, duke përfshirë këtu edhe fibrinogjenin, mund të kryhen për të përcaktuar shtrirjen e inflamacionit në trup. Ky test përdoret për të vlerësuar fibrinogjenin ose faktorin e koagulimit, dhe një proteinë që është thelbësore për formimin e koagulimit të gjakut.

Ekzistojnë dy lloje testesh:
1. Një test i aktivitetit të fibrinogjenit që matë funksionin e fibrinogjenit dhe aftësinë e tij për t’u konvertuar në fibrinë. Është përdorur si pjesë e një hulumtimi të një çrregullimi të mundshëm të gjakderdhjes ose formimit të papërshtatshëm koagulimit të gjakut (episodi trombotik)
2. Si një vazhdim i testit te çrregullimet jonormale te gjakderdhjes si (koha prothrombines, thromboplastina e pjesëshme ose PT, PTT) ose një episod i gjakderdhjes të zgjatur ose pashpjeguar
Së bashku me testet PT, PTT, testet e funksionit te trombociteve, produktet degradimit te fibrinës (PLD), dhe D-dimerit për të ndihmuar diagnostifikimin e koagulimit intravaskular te perhapur (DIC) ose fibrinolysis anormale . Keto teste here pas here behen për të ndihmuar dhe monitoruar gjendjen e një sëmundje progresive (të tilla si sëmundje të mëlçisë) me kalimin e kohës, ose, rrallë, për të monitoruar trajtimin e një gjendje të fituara (të tilla si DIC). Ndonjëherë se bashku me shënues tjerë të rrezikut kardiak , si ndjeshmërisë së lartë te proteins C-reaktive (hs-CRP) për të ndihmuar në përcaktimin e rrezikut të përgjithshëm të sëmundjeve kardiovaskulare . Ky përdorim i testit nuk eshte shume I përhapur sepse nuk ka trajtime të drejtpërdrejta . Megjithatë, shumë praktikues të kujdesit shëndetësor mendojnë se matjet e aktivitetit fibrinogjenit ju japin atyre informacion shtesë që mund të çojë ata të jenë më agresive në trajtimin e këtyre faktorëve të rrezikut (të tilla si nivelet kolesterolit te keq LDL).

Një test i antigjenit te fibrinogjenit është përdorur herë pas here si një provë folloë-up për të përcaktuar nëse aktiviteti fibrinogjenit është ulur për shkak të pamjaftueshmeris se fibrinogjenit ose fibrinogjenit jofunksional
Një praktikues i kujdesit shëndetësor mund të kerkoj një test të aktivitetit fibrinogjenit kur ju keni keto probleme :
• Gjakderdhje e pashpjeguar ose e zgjatur
• Një mpiksje e gjakut e dëmshme (trombozë)
• Rezultatet e testit jonormal PT dhe PTT
• Simptomat dhe shenjat e koagulimit intravaskular të diseminuar ose shpërndarë (DIC) apo trajtimi për DIC ose fibrinoliza jonormale .
• Simptomat që sugjerojnë një faktor koagulimi të trashëguar ose të fituar (mungesa e proteinave të koagulimit) ose mosfunksionim
• Te personat e diagnostikuar me një çrregullim të fituar të gjakderdhjes për të vlerësuar dhe monitoruar aftësinë tuaj të koagulimit (me kalimin e kohës).
Një test i antigjenit te fibrinogjenit mund të kryhet kur keni një rezultat anormalisht të ulët në një test të aktivitetit fibrinogjen për të ndihmuar në përcaktimin nëse ajo është për shkak të fibrinogjenit të ulët ose fibrinogjenit që nuk funksionon si duhet. Në disa raste , testimi i fibrinogjenit mund të kryhet së bashku me shënuesit e tjerë të rrezikut kardiak, kur mjeku juaj i kujdesit shëndetësor dëshiron të ketë informata shtesë për të ndihmuar në vlerësimin e rrezikut tuaj të sëmundjeve të zemrës.

Rezultatet e testit te fibrinogjenit raportohen si përqendrim i proteinës në gjak . Testet e aktivitetit te fibrinogjenit konvertohen në përqendrime për krahasim me rezultatet e antigjenit fibrinogjen. Rezultatet zakonisht interpretohen në kontekstin e rezultateve nga testet e tjera.Rezultatet e aktivitetit normal të fibrinogjenit zakonisht pasqyrojnë kontributin normal të fibrinogjenit në aftësinë tuaj të koagulimit të gjakut.Aktiviteti i reduktuar i fibrinogjenit mund të jetë për shkak të një sasie të reduktuar të fibrinogjenit ose fibrinogjenit që nuk funksionon siç duhet. Aktiviteti i reduktuar i fibrinogjenit dhe nivelet e antigjenit mund të ndikojnë në aftësinë tuaj për të formuar një koagulim të qëndrueshëm të gjakut . Nivelet e ulëta te fibrinogjenit që vazhdojnë me kalimin e kohës (kronike) mund të lidhen me pamundësinë e trupit për të prodhuar fibrinogjen për shkak të një gjendje te fituar si sëmundja e mëlçisë ose kequshqyerja e rëndë . Një gjendje e rrallë e trashëguar si dysfibrinogenemia, afibrinogjeneza ose hypofibrinogjenemia (Për detaje, shih më poshtë.) Nivelet akute të ulëta shpesh shoqërohen me kushtet në të cilat fibrinogjeni përdoret më shpejt se sa trupi mund ta prodhojë . Kjo mund të ndodhë me koagulimin intravaskular të shpërndarë (DIC) dhe fibrinolizën anormale , e cila ndodh kur trupi është tepër aktiv në thyerjen dhe pastrimin e mpiksjes së gjakut . Nivelet e zvogëluara të fibrinogjenit mund të shfaqen edhe pas transfuzioneve të shpejta, të mëdha të vëllimit të gjakut. Ndonjëherë një praktikues i kujdesit shëndetësor do të përdorë një raport të testit të antigjenit dhe testit të aktivitetit . Kjo është për të ndihmuar në dallimin e fibrinogjenit jofunksional (raporti i lartë) nga fibrinogjeni i ulët (raporti i afërt me 1).Fibrinogjeni është një reagues i fazës akute, që do të thotë se nivelet e fibrinogjenit mund të rriten ndjeshëm në çdo gjendje që shkakton inflamacion ose dëmtim të indeve. Nivelet e larta të fibrinogjenit nuk janë specifike. Ata nuk i tregojnë mjekut të kujdesit shëndetësor kauzën ose vendndodhjen e inflamacionit apo dëmtimit. Zakonisht këto nivele të ngritura janë të përkohshme, duke u rikthyer në normale pasi të jetë zgjidhur gjendja themelore. Rritja e niveleve të fibrinogjeneve mund të shihet ne:Infeksione, kancer,sëmundje koronare të zemrës, sulm në zemër, goditje, crregullime inflamatore si artriti reumatoid , glomerulonefrit dhe sëmundje tjera renale, trauma, sëmundja e arteries periferike, pirja e duhanit etj. Ndërsa nivelet e fibrinogjenit janë ngritur, rreziku i një personi për zhvillimin e mpiksjes së gjakut mund të rritet dhe me kalimin e kohës ato mund të kontribuojnë në rritjen e rrezikut të sëmundjeve kardiovaskulare.Këto janë rrallë çrregullime të trashëguara të koagulimit të shkaktuara nga ndryshimet (mutacionet) në gjenin që kontrollon prodhimin e fibrinogjenit në mëlçi . Disfibrinogjeneza kongjenitale e bene mëlçinë qe të bëjë fibrinogjen jonormal, jofunksional, ai që reziston degradimin kur konvertohet në fibrinë ose nuk mund të funksionojë normalisht në kaskadën e koagulimit. Dysfibrinogjeneza mund të rrisë rrezikun e mpiksjes së gjakut ose, rrallë, të shkaktojë një tendencë me të butë të gjakderdhjes. Njerëzit me mangësi fibrinogjeni ose disfibrinogjenemi mund të përjetojnë shërimin e dobët të plagëve. Hypofibrinogjenemia kongjenitale rezulton në uljen e fibrinogjenit. Njerëzit me këtë gjendje mund të përjetojnë episode të lehta të gjakderdhjes, të tilla si hunda e përgjakshme ose mishrat qe gjakderdhin.Afibrinogjeneza kongjenitale është një mungesë e rëndë e fibrinogjenit. Njerëzit me këtë gjendje mund të jenë në rrezik të episodeve të rënda të gjakderdhjes (hemoragjike), veçanërisht si foshnje ose si fëmijë të vegjël. Ata mund të përjetojnë gjakderdhje të tepërt nga kordoni i kërthizës, bruizime të shpeshta, të lehta nga hunda që janë të vështira për t’u ndalur, gjakderdhje e tepërt pas procedurave kirurgjikale dhe gjakderdhje në traktin e tretjes. Testimi gjenetik kryhet herë pas here për njerëzit me këto çrregullime të trashëguara për të identifikuar mutacionin gjenetik përgjegjës. Testimi për këtë mutacion mund të kryhet edhe për anëtarët e tjerë të familjes.

Shumicën nga këto hulumtime të cilat e ndihmojnë diagnostifikimin e saktë të këtyre problematikave mund ti kryeni në Olive Medical & Laboratory me saktësinë më të madhe. /Familja Jone

0 Comments

Leave a Comment

Arkiva

Kategoritë