Pre, Jan 28, 2022
Banner Top
Banner Top
Jeni fëmijë i parë, i dytë apo i fundit? Këto janë tiparet e karakterit tuaj!

A keni menduar ndonjëherë që personaliteti juaj varet nga ajo se a jeni fëmija i parë, i mesëm apo i fundit?

Kelvin Leman, autori i librit ‘’The Birth Order Book: Why Are the Way You Are’ – argumenton që kjo gjë jo vetëm është determinues për personalitetin tuaj, por edhe për mënyrën se si ju do të silleni me prindërit tuaj.

Fëmija më i madh

Personaliteti

Fëmijët më të mëdhenj kryesisht kanë tendencë të kenë aftësi lideri dhe të arrijnë qëllime të rëndësishme në jetë. Falë këtyre karakteristikave, fëmijët e parë mund të bëhen të suksesshëm në karrierë dhe në jetën personale.

Fëmijët më të mëdhenj kanë nivel më të lartë të përgjegjësisë.

Fëmija i dytë

Personaliteti

Këta zakonisht e luajnë rolin e paqeruajtësit në familje, pasi kur fëmija i tretë vjen në jetë, ata duhet të mësojnë të negocioojnë dhe të bëjnë kompromise.

Falë aftësive negociuese, fëmijët e mesëm kanë më shumë miq.

Fëmijët e mesëm, janë më fleksibil.

Fëmija i tretë

Personaliteti

Fëmija më i vogël i familjes ka më shumë liri se sa fëmijët e tjerë, dhe si rezultat i kësaj ata janë më të pavarur dhe me shumë vetëbesim.

Zakonisht fëmijët më të vegjël të familjes janë ‘shpirt i lirë’.

Si fëmija më i vogël i familjes, zakonisht ata nuk janë shumë të përgjegjshëm.

Arkiva

Kategoritë