Hën, Kor 15, 2024
Banner Top
Banner Top
A keni bërë ndonjëherë “panel gjithëpërfshirës të metabolizmit”

Paneli gjithëpërfshirës i metabolizmit (CMP) përdoret si një mjet i gjerë i shqyrtimit për të vlerësuar funksionin e organeve dhe për të kontrolluar kushtet si diabeti, sëmundjet e mëlçisë dhe sëmundjet e veshkave. CMP gjithashtu mund të urdhërohet për të monitoruar kushtet e njohura, të tilla si hipertensioni, diabeti, sëmundjet e veshkave, mëlqisë dhe për të monitoruar njerëzit që marrin medikamente specifike për çdo efekt anësor të veshkave ose të mëlçisë. Nëse një mjek është i interesuar të ndjekë dy ose më shumë komponentë individualë të CMP, ai ose ajo mund të urdhërojë të gjithë CMP sepse ofron më shumë informacion.

Kur duhet testuar? Si pjesë e një provimi rutinë shëndetësor; kur jeni duke u monitoruar për një gjendje të caktuar ose jeni duke marrë ilaçe që mund të ndikojnë në veshka ose në mëlçi

Çfarë po testohet? Paneli metabolik gjithëpërfshirës (CMP) është një panel i rregullt i 14 testimeve që i jep një ofruesi të kujdesit shëndetësor informacion të rëndësishëm në lidhje me statusin aktual të metabolizmit të një personi, duke përfshirë shëndetin e veshkave dhe të mëlçisë, elektrolitve dhe bilancin acid / bazë, si dhe nivelet e glukozës në gjak dhe proteinave të gjakut. Rezultatet jonormale, sidomos kombinimet e rezultateve anormale, mund të tregojnë një problem që duhet adresuar.

Çka përfshinë CMP?
Përfshinë testet e mëposhtme:
• Glukoza – burim energjie për trupin; një furnizim i qëndrueshëm duhet të jetë në dispozicion për përdorim dhe një nivel relativisht konstant i glukozës duhet të mbahet në gjak.
• Kalciumi – një nga mineralet më të rëndësishme në trup; është thelbësore për funksionimin e duhur të muskujve, nervave dhe zemrës dhe kërkohet në mpiksjen e gjakut dhe në formimin e eshtrave.
– Proteinat
• Albuminat – një proteinë e vogël e prodhuar në mëlçi; proteina kryesore në serum
• Proteina totale – mat albumin, si dhe të gjitha proteinat e tjera në serum
– Elektrolitet
• Natriumi – i rëndësishëm për proceset normale të trupit, përfshirë funksionin e nervit dhe muskujve
• Kaliumi – vital për metabolizmin e qelizave dhe funksionin e muskujve
• CO2 (dioksidi i karbonit, bikarbonat) – ndihmon në ruajtjen e ekuilibrit acid-bazë të trupit (pH)
• Kloridi – ndihmon në rregullimin e sasisë së lëngjeve në trup dhe për të ruajtur ekuilibrin acid-bazë
– Testet e veshkave
• BUN (azoti ureik i gjakut) – produkti i mbeturinave të filtruar nga gjaku nga veshkat; kushtet që ndikojnë në veshka kanë potencial për të ndikuar në sasinë në gjak.
• Kreatininë – produkt i mbeturinave të prodhuar në muskujt; ajo është filtruar nga gjaku nga veshkat kështu që nivelet e gjakut janë një tregues i mirë se sa mirë po funksionojnë veshkat.
– Testet e mëlçisë
• ALP (fosfataza alkaline) – enzimë e gjetur në mëlçi dhe në inde të tjera , kocka ; Nivelet e ngritura të ALP në gjak janë më së shpeshti të shkaktuara nga sëmundjet e mëlçisë ose çrregullimet e eshtrave.
• ALT (alanine amino transferase , i quajtur edhe SGPT) – enzimë e gjetur kryesisht në qelizat e mëlçisë dhe veshkave; një test i dobishëm për zbulimin e dëmtimit të mëlçisë
• AST (aspartate amino transferase, i quajtur edhe SGOT) – enzimë e gjetur veçanërisht në qelizat në zemër dhe në mëlçi ; gjithashtu një test i dobishëm për zbulimin e dëmtimit të mëlçisë
• Bilirubin – produkt i mbeturinave të prodhuar nga mëlçia pasi ajo prishet dhe riciklon qelizat e kuqe të gjakut të moshes

Një  informacion i rëndësishëm për gjendjen aktuale të metabolizmit të organizmit tuaj, duke përfshirë shëndetin e veshkave dhe të mëlçisë, zemrës , mushkërive, muskujve etj. Informacione të nevojshme për të monitoruar kushtet e njohura, të tilla si hipertensioni, dhe pastaj monitorimi i përdorimit të barnave kontrolluar ndonjë efekt anësor në veshka ose të mëlçisë.

 “Olive Medical & Laboratory” në Prishtinë, mund të merrni edhe këtë shërbim, ashtu siç mund të merrni edhe shumë shërbime tjera laboratorike dhe konsulta mjekësore. /Familja Jone


Youtube

Arkiva

Kategoritë