Mër, Kor 17, 2024
Banner Top
Banner Top
Tregu Ditor: Shëndetshëm për të gjithë

Tregu Ditor, është themeluar në dhjetor të vitit 2014, si rrjet i dyqaneve të njohura për produkte të shëndetshme. Nën moton “Shëndetshëm për të gjithë”, Tregu Ditor synon që kërkesës së konsumatorëve t’i shtojnë vlerë pozitive duke ofruar zgjidhje maksimale për sa i përket ofrimit të frutave dhe perimevetë freskëta si dhe produkteve tjera Bio&Organike.

Objektet dhe lokacionet e Tregut Ditor, të gjitha të një standardi të lartë, duke ia shtuar edhe personelin e përgatitur për të ofruar shërbim cilësorë, janë të vendosura në disa qytete të Kosovës, më saktësisht në Prishtinë, Ferizaj dhe Fushë Kosovë. Sipas një dinamike të paraparë, për një kohë relativisht të shkurtër, Tregu Ditor do të zgjerohet dhe do të mbuloj të gjithë territorin e Kosovës.

Koncepti i veprimtarisë së Tregut Ditor, thjeshtë tejkalon konceptin tregtarë dhe bazohet në ngritjen vetëdijes së konsumatorit mbi të ushqyerit e shëndetshëm dhe është i lidhur ngushtë me jetën e shëndetshme të njeriut.

Misioni i Tregut Ditor është që të jenë lider në sigurimin e mjaftueshëm dhe cilësorë të produkteve të shëndetshme, sigurimin e trajtimit dhe të kujdesit maksimal ndaj produkteve dhe konsumatorëve, si dhe në përkushtiminmaksimal për të punuar në avancimin dhe zhvillimin e mëtutjeshëm, përmes punës ekipore dhe profesionale, respektit dhe gatishmërisë.

Youtube

Arkiva

Kategoritë