Mër, Dhj 8, 2021
Banner Top
Banner Top
Spitali i Përgjithshëm në Pejë, me resurse njerëzore të avancuara për shërbime digjitale

Pas përfundimit me sukses të trajnimit në nivel të avancuar për kompjuter, kryeinfermiereve u shpërndanë certifikatat.

Pas një pune rreth 3 mujore, të organizuar nga Shërbimi i Teknologjisë Informative pranë Spitalit të Përgjithshem në Pejë u trajnuan stafi i nivelit të mesëm në lëmin e punës me kompjuter.

Gjithashtu secila kryeinfermiere e trajnuar është pajisur me kompjuter personal dhe me këtë rast kemi avancuar në cilësi të shërbimeve.
Jemi duke ju afruar përfundimit të një cikli për digjitalizimin e shërbimeve, digjitalizim ky që perveq që ka kursyer buxhet të spitalit gjithashtu ka rritur cilësinë e shërbimeve ndaj pacienteve.

Arkiva

Kategoritë