Enj, Kor 18, 2024
Banner Top
Banner Top
Si të mos e krahasoni veten me të tjerët?

“Krahasimi është hajduti i lumturisë” – kështu është një thënie. Kjo thënie ju referohet krahasimi që ju mund të ia bëni vetës me të tjerët!

Por pse njerëzit e krahasojnë veten me të tjerët?

Psikologu, Leon Festinger, në vitet e 50-ta zhvilloi teorinë e krahasimit. Ai zbuloi që njerëzit kanë një dëshirë të brendshme që të vlerësojnë veten. Meqënse, vlerësimi nuk  mund të bëhet duke u bazuar në asgjë, atëherë lind krahasimi me të tjerët.

Por a është mirë krahasimi që i bëni veten me të tjerët?

Sipas Festinger, krahasimi të bënë më konkurrues gjë që mund të na shtyen të jemi versioni më i mirë i vetës. Krahasimi gjithashtu është bazë për sukses. Por ndonjëherë krahasimi mund të kalojë në lakmi dhe ta lëndosh veten!

Një prej gjërave më të këqija të krahasimit është krahasimi i vetes me njerëzit që i shohim në rrjete sociale.

 E si ta ndalni këtë krahasim?

Jeni të vetëdijshëm

Jeni mirënjohës

Mos i nënvlerësoni të tjerët

Dashurohu në imperfeksionet tuaja

Largohuni një kohë nga rrjetet sociale/Familja Jone

Youtube

Arkiva

Kategoritë