Die, Mar 24, 2024
Banner Top
Banner Top
Si ndikon menopauza tek gratë?

Menopauza është termi që përdoret kur gratë ndalojnë të kenëperiudha menstruale. Ajo mund të diagnostikohet pas një viti pa periudha ose pas periudhës së menstruacioneve të fundit.

Menopauza mund të ndodhë natyrshëm, ose mund të ndodhë përshkak të kimioterapisë, kirurgjisë ose rrezatimit. 

Djersitjet gjatë natës janë simptoma të menopauzës. Ato janëankesa numër një e grave në periudhën perimenopauzale dhepost-menopauzale.

Ndryshimet e humorit mund të ndodhin gjatë dhe pas menopauzës. Ato mund të marrin forma të buta si ndjenja e inatosjes dhe e mërzisë, ose forma më të rënda, siç janëndryshimet e shpejta dhe agresioni. Ekzistojnë disa teori për atëqë shkakton ndryshime në humor  menopauza.

Ndërsa shumë simptoma të menopauzës janë të përkohshme(p.sh. djersitja) ndryshimet në funksionin seksual që ndodhin nëmenopauzë janë zakonisht të përhershme. Ndjenjat seksualendryshojnë në periudhën peri-menopauzale dhe vazhdojnë nëpost-menopauzë për shkak të ndryshimeve hormonale.

Menopauza është një kohë e ndryshimeve të rëndësishme nëlëkurë. Ndikimi i menopauzës në lëkurë është i vogël krahasuarme ndikimin e faktorëve të tjerë, veçanërisht ekspozimit ndajUV. Megjithatë, ajo mund të ketë një ndikim të rëndësishëm nëshëndetin psikologjik të grave në menopause./Familja Jonë

Youtube

Arkiva

Kategoritë