Die, Mar 24, 2024
Banner Top
Banner Top
Rëndësia e testimit me mbikqyrje nga klinicisti

Dr. Valbone Blaku Specialist e Mjekësisë Familjare OML STAF

Warfarina është një ilaç që ndihmon në pengimin e formimit të mpiksjeve të dëmshme të gjakut.

Praktikuesit e kujdesit shëndetësor mund ta përshkruajnë atë për njerëzit që kanë fibrilacion atrial , kanë përjetuar trombozë të venave të thella ose emboli pulmonare . Qëllimi i terapisë me Warfarin është të ruajë një ekuilibër midis parandalimit të mpiksjes dhe shmangies së gjakderdhjes së tepërt.
Është shumë e rëndësishme për njerëzit që janë duke marrë Warfarin të monitorojnë nga afër terapinë e tyre me një INR (Raporti Ndërkombëtar i Normalizuar) i llogaritur nga një kohë protrombine (PT), një provë që mat kohën e duhur për të mpiksur gjakun e një personi .

Një INR nën diapazonin e synuar sugjeron që niveli i ilaçeve mund të jetë shumë i ulët, dhe personi është ende në rrezik të krijojë mpiksje të dëmshme të gjakut, ndërsa një INR mbi intervalin e synuar sugjeron që niveli i ilaçeve është shumë i lartë, dhe personi është në rritje te rrezikut të gjakderdhjes së tepërt.

INR mund të përdoret nga një mjek i kujdesit shëndetësor për të rregulluar dozën e warfarinës së një pacienti për të pas INR në intervalin e dëshiruar. INR i synuar i një pacienti dhe frekuenca e testimit përcaktohet nga mjeku i tij / saj i kujdesit shëndetësor.

Përveç testeve PT / INR të bëra në laboratorë, shumë njerëz përdorin matës portabël INR për të monitoruar me lehtësi përgjigjen e tyre ndaj warfarinës nga shtëpia. Matësit e testit INR mund të përdoren gjithashtu nga praktikuesit e kujdesit shëndetësor në pikën e kujdesit, të tilla si një mjedis i kujdesit ambulator.
Duke përdorur një pikë të vogël gjaku nga një goditje gishtash, njehsori lexon shiritin e provës dhe mat sa kohë duhet që gjaku të mpikset, dhe i shfaq rezultatet si INR në ekranin e tij. Për shembull, studimet klinike kanë treguar që individët që monitorojnë hollimin e gjakut (antikoagulantët) si warfarina në shtëpi kishin më pak komplikime të mëdha nga trajtimi.

Testimi është gjithashtu i rëndësishëm në situata emergjente dhe në dhomën e operacionit. Nëse dikush ka një goditje në tru, se pari duhet të matet koha e protrombinës / raportin e normalizuar ndërkombëtar (PT / INR) për të testuar koagulimin e gjakut përpara se ai ose ajo të mund të japë ilaçe në tru ,përdoren gjithashtu për të matur koagulimin gjatë operacionit të zemrës së hapur dhe transplanteve të organeve.Nëse po monitoroni një ilaç si warfarin për antikoagulimin, një gabim testimi mund të çojë në një mpiksje gjaku ose gjakderdhje të brendshme. Kjo është arsyeja pse rekomandohet që të mësoni të bëni testin me mbikëqyrje profesionale dhe rezultatin e verifikuar nga një klinik përpara se ta kryeni atë ku nuk ka mbikqyrje klinike .
Këtë e bëni më së miri ku tjetër përveç në OLIVE Medikal Laboratory . /Familja Jonë

Youtube

Arkiva

Kategoritë