Hën, Shk 19, 2024
Banner Top
Banner Top
Pse duhet të bëni kontrolle të rregullta tek mjeku?

Njerëzit, kanë tendencë të vizitojnë mjekun vetëm kur sëmuren, por kjo nuk është mënyra e duhur. Në vendet perëndimore, vizitat tek mjeku janë të rregullta. Në këtë mënyrë kur bëhet kontrolli i përgjithshëm i gjendjes shëndetësore, sëmundjet mund të parandalohen.

Kontrollet e rregullta, mund të ndihmojnë në zbulimin  e problemeve shëndetësore qysh në fazat e para. Kur një sëmundje zbulohet në fazat e para, kura është shumë më e lehtë.

Ja disa përfitime që mund t’i keni nëse kontrolloheni rregullisht:

Reduktoni mundësinë për tu sëmurë

Zbuloni sëmundjet qysh në fazë të hershme

Rritni mundësinë për trajtim

Ulni mundësinë për komplikime të mundshme

Për të kryer ‘check-ups’ të rregullta ju këtë mund ta bëni në CT Beni, që është poliklinikë diagnostifikuese – radiologjike.

Youtube

Arkiva

Kategoritë