Die, Maj 9, 2021
Banner Top
Banner Top
Proteza transparente në Spitalin Sirona

Cdo njeri dëshiron dhëmbë të drejtë dhe të shëndetshëm!

Mënyra më e njohur për t’i drejtuar dhëmbët është ajo e protezave fikse.

Ndonëse ato janë shumë efektive, ato mund të paraqesin problem për dikë.

Për të gjithë ata që duan të kenë dhëmbë të drejtë por që nuk preferojnë proteza, ka një mënyrë tjetër!

Clear aligner, është një metodë moderne për drejtimin e dhëmbëve, ku në të përfshihen një seri aparatesh transparente individuale.

Këto parate janë të qeta, të rehatshme dhe praktikisht të padukshme që vendosen në dhëmbë.

Për t’i vendosur këto proteza ju mund të drejtoheni tek Spitali Sirona.

0 Comments

Leave a Comment

Arkiva

Kategoritë