Enj, Kor 18, 2024
Banner Top
Banner Top
Prindërit e mirë sillen në këtë mënyrë

Prindërit pothuajse gjithmonë dyshojnë në metodat e tyre të prindërimit.
“A jam prind i mirë?”, “Ku po gaboj?”, “Si duhet ta rrisë?” – janë vetëm disa prej pyetjeve që shpeshherë ata ia bëjnë vetes kur bëhet fjala për rritjen e fëmijëve.

Por prindërit e mirë sillen në këtë mënyrë:

I japin hapësirë fëmijëve

Nuk i dënojnë fëmijët por në vend të dënimit ata i mësojnë

Krijojnë momente të lumtura për fëmijët

Tregojnë dashuri

Merren më shumë me përkushtimin e jo me rezultatin e fëmijëve

U kërkojnë fëmijëve që të kujdesen për shtëpinë

U mësojnë fëmijëve t’i pranojnë emocionet e tyre

I lejojnë ata të jenë vetja/Familja Jone

Youtube

Arkiva

Kategoritë