Die, Jan 23, 2022
Banner Top
Banner Top
Mos i’a numëroni vetëm gabimet fëmijëve, por edhe arritjet!

Për t’i ndihmuar fëmijët tuaj drejt rrugës të së ardhmes, dhe jo për t’iu bërë pengesë, mos ia numëroni gabimet, ju duhet t’ia numëroni arritjet e gjërat e reja të cilat i mësojnë çdo ditë.

Kështu rekomandojnë disa studime të realizuara mbi të dhënat e fëmijëve bashkë me prindër.

Prindërit, zakonisht duke u munduar për të mirën e tyre më shumë shkojnë drejt rrugës së theksimit të gabimeve, se sa të arritjeve. Dhe kjo është gabim. Jo sepse nuk duhet t’ia përmendim asnjëherë, por duhet gjithashtu t’i veçojmë edhe arritjet e tyre, dhe kështu të krijohet një balancë mes veprimeve pozitive dhe negative.

Ky veprim do të jetë i dobishëm për rrugën gjatë rritjes së fëmisë tuaj.

Mund ta provoni te vetja juaj, nëse ne të rriturit do t’ia numronim njëri-tjetrit gabimet sikurse bëjmë me fëmijët, a do të ishte marrëdhëniet e njejta?

Prandaj, bëhuni mbështetës ndaj fëmijëve dhe jo pengesa.

Arkiva

Kategoritë