Pre, Jan 28, 2022
Banner Top
Banner Top
Ministria e Shëndetësisë ka hapur konkurs për 42 mjekë të përgjithshëm

Ministria e Shëndetësisë ka hapur konkurs për pranimin e 42 mjekëve të përgjithshëm në Qendrat Kryesore të Mjekësisë Familjare  në komuna të ndryshme në vend.

Nga MSH kanë njoftuar se të drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, kanë mbaruar shkollimin adekuat dhe kanë aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave.

Ky konkurs do të jetë i hapur deri më 11 janar.

https://www.facebook.com/Ministria.Shendetesise.RKS/posts/2178911535599755

Arkiva

Kategoritë