Mër, Nën 29, 2023
Banner Top
Banner Top
Ligjërohet për imazherinë e shtyllës kurrizore

Prezantimet në Klinikën e Radilogjisë vazhdojnë edhe këtyre ditëve.

Në kuadër të programit të Klinikës së Radiologjisë për Edukim të Vazhdueshëm Profesional Mjekësor(EVPMl të akredituar nga Oda e Mjekëve të Kosovës(OMK)në ambientin dhe kushtet e avansuara në Qendrën e Telemjekësisë së Kosovës, Dr Arben Kutllovci, prezantoi temën ” Imazheria e Shtyllës Kurrizore”. Radiologë, ortopedë , fiziatër, mjekë familjar, patologë e teknikëtë radiologjisë përcollën prezantimin përmbajtësor dhe të ndërlidhura me përditshmërinë tonë. Pjesëmarrësit do të marrin nga tre pikë akredituese në kuadër të EVPM. /Familja Jone

Youtube

Arkiva

Kategoritë