Die, Mar 17, 2024
Banner Top
Banner Top
Efekti i rrezatimeve në organizëm

Siguria dhe Risqet
Shumë aktivitete mbartin njëfarë risku. Që ta konsiderosh diçka të sigurt, zakonisht do të thotë se ajo mbart një risk të vogël, por jo që nuk mbart asnjë lloj risku. Risku zero është pothuajse i pamundur. Një veprim apo produkt konsiderohet i sigurt, për sa kohë risku që e shoqëron atë është shumë i ulët. Kjo vlen për rrezet X, për mjekimet dhe për çfarëdolloj medikamenti. Pavarësisht kësaj, janë vetëm pacientët që kanë nevojë për një diagnozë mjekësore ata që duhet t’u nënshtrohen ekzaminimeve imazherike.

  • Te jetë i “sigurt”  a nënkupton qe nuk ka asnjë risk, risku është shumë i vogël,  apo që përfitimet janë më të mëdha se risku?
  • A luan rol mosha në rrezikun e rrezatimit?
  • A ndikon gjinia te rreziku i rrezatimit?
  • Sa është sasia e dozës që merrni nga procedurat imazherike të ndryshme?
  • Deri në sa skanime mund të kryejmë?
  • A mundet të shkaktojnë probleme të riprodhimit në të ardhmen procedurat imazherike diagnostikuese.
  • Sa i madh është rreziku nga imazheria mjekësore për brezat e ardhshëm?
  • Shtatzënia dhe rrezet X.

Dhe shumë përgjigje tjera mund të i dëgjoni nga Dr. Bujar Gjikolli – Radiolog /Familja Jonë

Youtube

Arkiva

Kategoritë