Mër, Sht 20, 2023
Banner Top
Banner Top
E thotë studimi: Shkuarja në pushim zgjatë jetën!

Shkuarja në pushim rezulton të jetë aq e rëndësishme për shëndetin tuaj fizik sikurse të keni bërë aktivitet fizik.

Në një studim 40-vjeçar që do të publikohet nga Journal of Nutrition, Heath & Aging, Universiteti i Helsinkit, Finlanda kishte rekrutuar mbi 1200 biznesmenë midis moshës 40 dhe 55 në 1974 dhe 1975. Secili pjesëmarrës ishte në rrezik për sëmundje kardiovaskulare, faktorët e rrezikut, duke përfshirë pirjen e duhanit, presionin e lartë të gjakut, kolesterolin e lartë dhe mbipeshën.

Pjesëmarrësit u vendosën rastësisht në një nga dy grupet: një grup intervenimi dhe një grup kontrolli. Në grupin e ndërhyrjes, hetuesit i këshilluan burrat çdo katër muaj për pesë vjet për të ushtruar, për të ngrënë ushqime të shëndetshme, për të arritur dhe mbajtur një peshë të shëndetshme dhe për të lënë duhanin. Disa nga pjesëmarrësit në këtë grup u dhanë gjithashtu barna për uljen e tensionit të gjakut dhe niveleve të lipideve.

Burrat në grupin e kontrollit, nga ana tjetër, nuk morën këshilla nga hetuesit, por u siguruan kujdesin e tyre të zakonshëm shëndetësor.

Siç mund të prisnim, burrat në grupin e ndërhyrjes ulën rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare me 46 përqind pas pesë vjetësh. Kur studiuesit i krahasuan pjesëmarrësit 15 vjet më vonë, megjithatë, ata gjetën se më shumë burra kishin vdekur nga grupi i ndërhyrjes kishin sesa ata në grupin e kontrollit.

Këto gjetje i bënë hetuesit të ndiqnin pjesëmarrësit përsëri në vitin 2014, ku ata shqyrtuan regjistrat kombëtarë të vdekjeve dhe atë që kishte qenë “të dhënat e mëparshme të paregjistruara për sasitë e punës, gjumit dhe pushimeve”.

Rezultatet e hulumtimit treguan se deri në vitin 2004, grupi i intervenimit kishte një normë më të lartë vdekjeje sesa grupi i kontrollit. Nga viti 2004 deri në vitin 2015, normat e vdekjeve në të dy grupet ishin të njëjta.

Pas studimit të të dhënave bazë mbi punën, gjumin dhe pushimet, studiuesit vunë në dukje një pjesë të rëndësishme të informacionit që mund të shpjegonte këto gjetje: pjesëmarrësit në grupin e ndërhyrjes kishin një rrezik 37 për qind më të lartë të vdekjes, nëse ata morën një javë më pak të pushimeve vjetore sesa ata që morën më shumë se tre javë midis viteve 1974 dhe 2004./Familja Jonë

Tags:

Lajme te ngjajshme

No Related Article

Youtube

Arkiva

Kategoritë