Die, Maj 9, 2021
Banner Top
Banner Top
CT-ja e duhura për diagnostifikimin e kancerit të mushkërive

Njerëzit me rrezik të shtuar të kancerit të mushkërive, mund të konsiderojnë kontrollimin vjetor përmes skanimeve CT.

Personat për të cilët dyshohet që kanë kancer në mushkëri, mënyra më e saktë është testimi përmes imazheve apo CT.

Përmes CT-së mund të zbulohen edhe dëmtimet më të vogla të mundshme.

Që të kryeni një CT me aparaturën më moderne drejtohen në Ferizaj tek Poliklinika Diagnostifikuese – Radiologjike CT Beni.

0 Comments

Leave a Comment

Arkiva

Kategoritë