Mër, Maj 24, 2023
Banner Top
Banner Top
Çka është HLA-B27?

Njerëzit me HLA-B27 kanë një mundësi më të madhe për zhvillimin e sëmundjeve autoimune si:
1. Spondylitis ankylozant (AS), dhe artriti reaktive janë të dy sëmundje kronike progresive që ndodhin më shpesh në meshkuj sesa në femra. Simptomat e para zakonisht ndodhin kur një person është në moshën rreth 30 vjeqare. Shpesh, simptomat fillestare të këtyre çrregullimeve autoimune janë delikate dhe mund të duhen disa vjet përpara se ndryshimet karakteristike degjeneruese në kocka dhe nyje janë të dukshme në rrezet X. Spondilititi ankylozant karakterizohet me dhimbje, inflamacion dhe një ngurtësim gradual i shpinës, qafës dhe gjoksit.
2. Arthritis reaktiv është një grup simptomash që përfshin inflamimin e nyjeve, uretrës dhe syve, si dhe lezione të lëkurës.
3. Arthritis reumatoid juvenil (JRA), është një formë e artritit që ndodh tek fëmijët.
4. Uveitis shoqërohet me inflamacion të përsëritur të strukturave të njërit ose të dy syve.
Këto jane disa nga sëmundjet autoimmune tek të cilat ndryshojnë vlerat e HLA-B27 e cila është një proteinë specifike e quajtur antigjeni i leukociteve njerëzore ose HLA që gjendet në sipërfaqe të qelizës. Termi HLA-B27 përdoret gjithashtu për t’iu referuar gjenit që kodon proteina HLA-B27.

Testi HLA-B27 përcakton praninë ose mungesën e proteinës HLA-B27 në sipërfaqen e qelizave të bardha të gjakut të një personi. Antigjenet e leukociteve njerëzore janë proteina që ndihmojnë sistemin imunitar të trupit për të identifikuar qelizat e veta dhe për të dalluar “veten” dhe “vetveten”. Gjithkush ka një kombinim të trashëguar të gjeneve HLA që kodi për antigjenet e shumta të pranishme në sipërfaqet e qelizave të tyre. Prania ose mungesa e çdo antigeni krijon një kombinim të veçantë HLA për secilin person. HLA-B27 është gjithashtu e lidhur me sëmundjen inflamatore e zorrëve dhe një varg kushtesh të tjera kronike . Derisa HLA-B27 nuk është shkak i ndonjë prej këtyre çrregullimeve, ekziston një përhapje më e lartë e antigjenit tek ata që preken. Për shembull 80-90% e njerëzve me spondylitis ankylosing janë pozitive për HLA-B27 Prandaj edhe ky test shërben për të ndihmuar në forcimin ose konfirmimin e një diagnoze të dyshuar të spondilitit ankiloz (AS), artritit reaktiv, artritit reumatoid të mitur (JRA) ose nganjëherë uveitit anterior. Testi HLA-B27 nuk është diagnostikues , nuk është një provë përfundimtare që mund të përdoret për të diagnostikuar ose përjashtuar një çrregullim. Rezultati shton informacion dhe është një test i cili mund të urdhërohet si pjesë e një grupi testesh të përdorura për të ndihmuar në diagnostikimin dhe vlerësimin e kushteve që shkaktojnë dhimbje kronike të artritit, ngurtësi dhe inflamacion.

Ky grup i testeve mund të përfshijë një faktor reumatoid (RF) , sedimentimi të eritrociteve (ESR) ose një proteinë C-reaktive (CRP). Nganjëherë HLA-B27 urdhërohet që të ndihmojë në vlerësimin e dikujt me uveitis të përsëritur që nuk është shkaktuar nga një proces i njohur i sëmundjes. Ndonëse sëmundjet e lidhura me HLA-B27 ndodhin më shpesh tek meshkujt, gratë gjithashtu mund të preken. Megjithatë, shenjat dhe simptomat që lidhen me sëmundjet shpesh mund të jenë më të buta te gratë. Me metoda të reja të testimit gjenetik, tani është e mundur të ndash HLA-B27 në nëntipe. Deri më tani, janë identifikuar të paktën 105 nëntipe të ndryshme, si HLA B27 * 05 dhe HLA B27 * 02.etj.

Këto teste mund t’i realizoni më sigurti në ku tjetër përpos në Olive Medical & Laboratory.
Besoni në më t’mirët, besoni në Olive Medical & Laboratory

Youtube

Arkiva

Kategoritë