Enj, Maj 19, 2022
Banner Top
Banner Top
Çka është Disforia gjinore?

Disforia gjinore është ndjenja e shqetësimit që mund të ndodhë tek njerëzit, identiteti gjinor i të cilëve ndryshon nga seksi i caktuar në lindje ose nga karakteristikat fizike të lidhura me seksin.

Njerëzit transgjinorë dhe të ndryshëm gjinorë mund të përjetojnë disfori gjinore në një moment të jetës së tyre. Megjithatë, disa njerëz transgjinorë dhe të ndryshëm gjinorë ndihen të qetë me trupin e tyre, me ose pa ndërhyrje mjekësore.

Një diagnozë për disforinë gjinore është përfshirë në Manualin Diagnostik dhe Statistikor të Çrregullimeve Mendore (DSM-5), një manual i botuar nga Shoqata Amerikane e Psikiatrisë. Diagnoza u krijua për të ndihmuar njerëzit me disfori gjinore të kenë akses në kujdesin e nevojshëm shëndetësor dhe trajtim efektiv. Termi fokusohet në shqetësimin si problem, në vend të identiteti

Simptomat

Disforia gjinore mund të bëjë që adoleshentët dhe të rriturit të përjetojnë një ndryshim të dukshëm midis identitetit të brendshëm gjinor dhe gjinisë së caktuar që zgjat të paktën gjashtë muaj.

Dallimi tregohet nga të paktën dy nga sa vijon:

Një ndryshim midis identitetit gjinor dhe organeve gjenitale ose karakteristikave dytësore të seksit, si madhësia e gjoksit, zëri dhe qimet e fytyrës.

Në adoleshentët e rinj, një ndryshim midis identitetit gjinor dhe karakteristikave të parashikuara dytësore seksuale.

Një dëshirë e fortë për të hequr qafe këto organe gjenitale ose karakteristika seksuale dytësore, ose një dëshirë për të parandaluar zhvillimin e karakteristikave sekondare seksuale.

Një dëshirë e fortë për të pasur organet gjenitale dhe karakteristikat sekondare seksuale të një gjinie tjetër.

Një dëshirë e fortë për të qenë ose për t’u trajtuar si një gjini tjetër.

Një besim i fortë për të pasur ndjenjat dhe reagimet tipike të një gjinie tjetër./ mayoclinic

Arkiva

Kategoritë