Enj, Kor 18, 2024
Banner Top
Banner Top
Çka është Disfazia Zhvillimore?

Shkruar nga : Artiola Gashi – Logopede

•Disfazia zhvillimore është një çrregullim gjuhësor e cila karakterizohet me pa aftësisë për ta kuptuar , për ta formuar dhe për ta shprehur mendimin e caktuar.
•Duke folur vërehet aftësia e fëmijut se është nën nivelin e pritur të moshës së tij mendore dhe kronologjike.

LLOJET:

1. EKSPRESIV
2. IMPRESIV

SIMPTOMET

•Fjalor i varfër
•Shkurtimi i fjalëve
•Zëvendësimi tingujve ose rrokjeve në fjalë
•Fjalia është e shkurtër dhe është agramatike nuk ka folje ndihmëse, parafjalë, ndajfolje, mbiemra , lidhëza.
•Nuk mund ti dallojë gjinitë dhe kohën në fjali.

ETIOLOGJIA E DISFAZISË ZHVILLIMORE:

  1. Faktorët neurologjik
  2. Lateralizimi i hemisferave
  3. Faktorët gjenetik
  4. Anomalitë në zhvillimin e trurit
  5. Faktorë psikogjen
  6. Faktorët emocional
  7. Deficiti i perceptimit audititiv
  8. Çrregullime motorike
  9. Ndikimi i mjedisit ku jeton fëmiju

Youtube

Arkiva

Kategoritë