Mër, Kor 17, 2024
Banner Top
Banner Top
Çfarë testohet kur kërkohet CROP dhe HS CRP?

Proteina reaktive C (CRP) është një proteinë që rritet në gjak me inflamacion dhe infeksion, si dhe pas një sulmi në zemër, operacionit ose traumës. Studimet kanë sugjeruar që një nivel i ulët i vazhdueshëm i inflamacionit luan një rol kryesor në arteriosklerozën, ngushtimin e enëve të gjakut për shkak të ngritjes së kolesterolit dhe lipideve të tjera, e cila shpesh shoqërohet me sëmundje kardiovaskulare (CVD).

Testi hs-CRP saktë mat nivele të ulëta të CRP për të identifikuar nivele të ulëta por të vazhdueshme të inflamacionit dhe kështu ndihmon në parashikimin e rrezikut të një personi për zhvillimin e CVD.
Ekzistojnë dy teste të ndryshme që matin CRP dhe secili test mat një gamë të ndryshme të nivelit të CRP në gjak për qëllime të ndryshme:
1. Testi standard CRP mat nivele të konsiderueshme të larta të proteinave për të zbuluar sëmundje që shkaktojnë inflamacion të konsiderueshëm. Ajo mat CRP në intervalin nga 10 deri 1000 mg / L. Ky test mund të përdoret për të zbuluar inflamacionin (shih artikullin C-Reaktiv proteina).
2. Testi hs-CRP zbulon me saktësi nivele më të ulëta të proteinave sesa testi standard CRP. Ajo mat CRP në intervalin nga 0,5 deri në 10 mg / L. Ky test përdoret për të vlerësuar individët për rrezikun e semundjeve kardio vaskulare.

Një numër i faktorëve të rrezikut , të tilla shistoria familjare , kolesteroli i lartë , presioni i lartë i gjakut, mbipesha ose diabeti , janë të lidhura me zhvillimin e CVD , por një numër i konsiderueshëm i njerëzve që kanë pak ose aspak faktorë rreziku të identifikuar gjithashtu do të zhvillojnë CVD . Ky fakt ka bërë që studiuesit të kërkojnë faktorë të tjerë rreziku që mund të jenë ose duke shkaktuar CVD ose që mund të përdoren për të përcaktuar ndryshimet në stilin e jetës dhe / ose trajtimet që mund të zvogëlojnë rrezikun e një personi.hs-CRP është një nga një numër në rritje i shënuesve të rrezikut kardiak që përdoren për të ndihmuar në përcaktimin e rrezikut të një personi. Disa studime kanë treguar që matja e CRP me një analizë shumë të ndjeshme mund të ndihmojë në identifikimin e nivelit të rrezikut për CVD në njerëz me sa duket të shëndetshëm. Ky test më i ndjeshëm mund të matë nivelet e CRP që janë brenda përfundimit më të lartë të intervalit të referencës. Këto nivele normale por pak të larta të CRP në individë ndryshe të shëndetshëm mund të parashikojnë rrezikun e ardhshëm të një sulmi në zemër, goditje në tru, vdekje të papritur kardiake dhe sëmundje arteriale periferike, edhe kur nivelet e kolesterolit janë brenda një kufiri të pranueshëm.hs-CRP mund të jetë një shënues jo vetëm tek njerëzit me sa duket të shëndetshëm, kanë treguar studimet e fundit. Të rriturit me sëmundje kongjenitale të zemrës (ACHD) me CRP të ngritur kanë status më të dobët funksional dhe aftësie ushtrimore, rrezik më të madh për vdekje ose shtrimin në spital kardiovaskular jo të zgjedhur.

Një provë me ndjeshmëri të lartë C me proteinë reaktive (hs-CRP) mat nivele të ulëta të CRP dhe mund të përdoret për të ndihmuar në vlerësimin e një individi për rrezikun e sëmundjes kardiovaskulare (CVD). Mund të përdoret në kombinim me një panel lipidesh ose me shënues të tjerë të rrezikut kardiak, siç është testi i fosfolipazës A2 (Lp-PLA2) i lidhur me lipoproteinën, për të siguruar informacione të shtuara në lidhje me rrezikun e sëmundjeve të zemrës.

Kur duhet te kerkohet analiza hs-CRP ?
Burrat 50 vjeç ose më të ri dhe gratë 60 vjeç ose më të reja kanë një rrezik të ndërmjetëm. Mund të jetë gjithashtu e dobishme për vendimet e trajtimit kur burrat dhe gratë janë më të vjetër se këto mosha përkatëse dhe kanë LDL-C më pak se 130 mg / L dhe plotësojnë disa kritere të tjera, të tilla si sëmundje ekzistuese e zemrës, diabeti, sëmundja e veshkave ose kushtet inflamatore. Kur vlerësohet hs-CRP, mund të përsëritet për të konfirmuar që një person ka nivele të ulëta të vazhdueshme të inflamacionit. Rekomandojnë që matja e hs-CRP më e madhe se 10 mg / L të përsëritet dy herë, në mënyrë optimale dy javë larg ,në pacientët pa infeksion ose sëmundje akute.

Çfarë do të thotë rezultati i provës?
Nivele relativisht të larta të hs-CRP me te larta se 10 mg / L në individë të shëndetshëm janë zbuluar se janë parashikuese të një rreziku të shtuar të një sulmi në zemër të ardhshme, goditje në tru, vdekje të papritur kardiake, dhe sëmundje arteriale periferike, edhe kur nivelet e kolesterolit janë brenda një kufiri të pranueshëm. Grupet e rrezikut jane si më poshtë:
Rrezik i ulët: më pak se 1.0 mg / L , Rreziku mesatar: 1.0 deri 3.0 mg / L , Rrezik i lartë: mbi 3.0 mg / L
Këto vlera janë vetëm një pjesë e procesit të vlerësimit total për sëmundjet kardiovaskulare. Faktorët shtesë të rrezikut që duhet të merren parasysh janë nivelet e ngritura të kolesterolit, LDL-C, triglicerideve dhe glukozës. Përveç kësaj, pirja e duhanit, presioni i lartë i gjakut (hipertensioni) dhe diabeti gjithashtu rrisin nivelin e rrezikut.

A ka ndonjë gjë tjetër që duhet të dijmë?
• Marrja e ilaçeve anti-inflamatore josteroide (NSAIDs, p.sh., aspirinë, ibuprofen dhe naproksen) ose statinat mund të zvogëlojnë nivelet e CRP në gjak. Të dy ilaçet anti-inflamatore dhe statinat mund të ndihmojnë në uljen e inflamacionit, duke zvogëluar kështu CRP.
• Gratë qe perdorin terapinë e zëvendësimit të hormoneve është treguar se kanë nivele të larta të hs-CRP.
• Meqenëse testet hs-CRP dhe CRP matin të njëjtën proteinë, njerëzit me inflamacion kronik, siç janë ata me artrit, nuk duhet të kenë të matur nivelet hs-CRP. Nivelet e tyre të CRP do të jenë tashmë shumë të larta për shkak të artritit, kështu që rezultatet e testit hs-CRP nuk do të jenë kuptimplotë.

A është hs-CRP specifik për parashikimin e sëmundjes së zemrës?
CRP është një shënues i inflamacionit, një proces që mund të ndikojë në një numër sistemesh apo organesh. Shumica e studimeve deri më tani janë përqendruar në sëmundjet e zemrës, por hulumtimet e reja tregojnë se të kesh CRP në interval të lartë normal mund të shoqërohet edhe me sëmundje të tjera si kanceri i zorrës së trashë, ndërlikimet e diabetit dhe mbipesha etj .

Per t’i kryer keto testime ju mund te drejtoheni tek me te miret, ne Olive Medical and Laboratory

No photo description available.

Youtube

Arkiva

Kategoritë