Enj, Kor 18, 2024
Banner Top
Banner Top
Çfarë janë krizat ekzistenciale?

Krizë ekzistenciale, është kur një person tërë kohën pyet veten nëse jeta ka ndonjë kuptim apo qëllim. Një person që ka krizë ekzistenciale, mund ta vë në pyetje edhe ekzistecën e vet në botën që ju duket e pakuptimtë.

Termi ‘krizat ekzistenciale’ e ka origjinën në ekzistencializëm, që është shkollë e filozofisë. Ekzistencialistët fokusohen kryesisht në kuptimin dhe qëllimin e ekzistencës, qoftë ekzistencës personale qoftë asaj grupore.

Ideja prapa ekzistencializmit ësht që bota është e pakuptimtë por është në dorën e individit që ta krijojë kuptimin dhe qëllimin e vet.

Krizat ekzistenciale janë të shpeshta dhe është normale që një njeri të pyet veten për qëllimet që ka në jetë – sidoqoftë, një krizë e tillë mund të ndikojë negativisht sidomos nëse personi nuk mund të gjëjë zgjidhjen e pyetjes.

Shumë sëmundje mendore, janë të lidhura me krizat ekzistenciale. Për këtë arsye kur një person për një periudhë të gjatë ka krizë të tillë, është mirë të konsultohet me specialist./FamiljaJone

Youtube

Arkiva

Kategoritë