Hën, Nën 27, 2023
Banner Top
Banner Top
Çfarë është radiologjia?

Radiologjia, merret me prodhimin dhe interprtimin e imazheve radiologjike me qëllime diagnostike ose terapeutike.
Me qëllim të diagnostifikimit dhe trajtimit të shumë sëmundjeve, bëhet radiologjia. Kjo procedurë kryhet nga mjeku kompetent që e kryen përmes aparaturave tekonologjike/
Testet radiologjike kryesisht bëhen pas kërkesave të mjekëve me qëllim të kuptuarit në mënyrë të detajuar për gjendjen e pacientit.
Për të kryer shërbime radiologjike, ju atë mund ta bëni tek CT Beni në Ferizaj.
CT Beni gjendet në rrugën Ramadan Rexhepi, në Ferizaj.

Image may contain: text

Youtube

Arkiva

Kategoritë