Sht, Mar 25, 2023
Banner Top
Banner Top
Çfarë është Nefropatia diabetike dhe çfarë e shkakton këtë sëmundje? – përgjigjet endokrinologu, Almedin Ramizi

Albina Selmanaj

Nefropatia diabetike është një çrregullim i lidhur me veshkat që ndodh si një ndërlikim i Diabetes Mellitus. Ky është një nga shkaqet kryesore të dështimit të veshkave. Gjendja është edhe më e keqe kur shoqërohet me diabet pasi njerëzit diabetikë janë më të predispozuar ndaj kushteve kronike si kolesteroli i lartë, arteroskleroza, etj.

Për të kuptuar më shumë rreth sëmundjes së nefropatisë diabetike endokrinologu, Almedin Ramizi në një intervistë për portalin Familjajonë ka dhënë informacione shumë të rëndësishme për shkaktarët e saj.

Ndër të tjera, Ramizi ka folur për simptomat dhe fazat e kësaj sëmundje. Tutje, ai ka treguar edhe për rreziqet e sëmundjes së nefropatisë dhe mënyrës se si mund ta parandalojmë një sëmundje të tillë.

Për fund endokrinologu, Ramizi ka dhënë edhe disa udhëzime për pacientët të cilët vuajnë nga kjo sëmundje e cila shkakohet nga Nefropatia diabetike.

Intervista e plotë:

  • Çfarë është Nefropatia diabetike ?

Nefropatia diabetike është një çrregullim serioz  me pasoja gjatë gjithë jetës dhe një shkallë të lartë vdekshmërie. Nuk ka kurë për këtë çrregullim dhe të gjitha trajtimet kanë kufizime. Gjëja kryesore sot është parandalimi i zhvillimit të nefropatisë.

Nefropatia diabetike është shkaku kryesor i sëmundjes së veshkave në fazën përfundimtar në vendet e zhvilluara. Konsiderohet si një ndërlikim mikrovaskular. Çrregullimi shfaqet me albuminuri të vazhdueshme dhe një rënie të vazhdueshme të shkallës së filtrimit glomerular.

  • Çfarë e shkakton këtë sëmundje dhe cilat grupe i prek më shumë, pse?

 Tridhjetë deri në 40 përqind e pacientëve me diabet mellitus zhvillojnë nefropati diabetike. Shkaku i saktë i nefropatisë diabetike mbetet i panjohur, por rezistenca ndaj insulinës, gjenetika, hiperglikemia dhe një proces autoimun mund të jenë shkaktarë. Shfaqet si në diabetin mellitus tip 1 ashtu edhe në diabetin mellitus tip 2. Te pacientët me diabet mellitus tip 2 mund të paraqitet albuminuria në kohën e zbulimit të diabetit, kurse nefropatia diabetike te diabeti mellit tip 1 zhvillohet 15 deri në 20 vjet më vonë. Ky ndryshim është kryesisht për shkak se fillimi i saktë i diabetit të tipit 2 është i vështirë për t’u dalluar. Kontrolli i dobët i glikemisë dhe hipertensioni i pakontrolluar janë faktorë të fortë rreziku për zhvillimin e nefropatisë diabetike. Gjithashtu obeziteti, duhani dhe hiperlipidemia janë faktorë rreziku për nefropatinë diabetike.

  • Cilat janë simptomat kësaj sëmundje?

Në fillim të sëmundjes pacientët shpesh janë asimptomatikë (pa simptoma).

Me shfaqjen e nefropatisë, pacientët paraqiten me

*lodhje,

*urinë me shkumë (proteina e urinës më e madhe se 3.5 g në ditë) dhe

*edemë të këmbëve për shkak të hipoalbuminemisë dhe sindromës nefrotike.

Pacientët gjithashtu mund të kenë sëmundje vaskulare periferike, hipertension, sëmundje të arterieve koronare dhe retinopati diabetike.

  • Nga çfarë na rrezikon më së shumti Nefropatia diabetike ?

Pasi sëmundja renale në fazën e fundit zhvillohet me një filtrim glomerular prej 10-15 ml/min, mund të kërkohet terapi zëvendësuese renale. Ekzistojnë disa opsione për dializën, duke përfshirë dializën peritoneale, hemodializën dhe transplantin e veshkave. Transplanti i veshkave konsiderohet alternativa më e mirë dhe kjo alternativë duhet diskutuar herët me familjen.

  • A mund të parandalohet dhe si?

Trajtimi i nefropatisë diabetike synon katër fusha: reduktimin e rrezikut kardiovaskular, kontrollin e glicemisë, kontrollin e presionit të gjakut dhe frenimin e sistemit renin-angiotensin (RAS).

Studimet kanë treguar përfitimin e ARB-ve (bllokuesit e receptorit të angiotenzinës) në vonimin e përparimit të sëmundjes së veshkave.

Te diabeti tip 2 një studim tregoi se një HbA1C prej 7% çoi në një rrezik më të ulët të komplikimeve mikrovaskulare, duke përfshirë nefropatinë.

Udhëzimet e fundit të shoqërisë diabetike sugjerojnë objektivat e tensionit arterial 130/80 për njerëzit me diabet.

Udhëzimet aktuale

*Mbajeni në kontrollë glukozën në gjak

*Mbajeni në kontrollë presionin e gjakut me frenuesit ACE ose ARB

*Kufizoni marrjen e proteinave në 0.8 g/kg peshë trupore

*Monitoroni kreatininën në serum

*Monitoroni raportin e albuminës – kreatininës në urinë

*Frenuesit ACE ose ARB nuk rekomandohen në pacientët me presion normal të gjakut, GFR normal dhe raport normal të albuminës urinare ndaj kreatininës.

*Gjithmonë referojuni një Nefrologu për të trajtuar sëmundjen kronike të veshkave./ Familjajonë

 

Youtube

Arkiva

Kategoritë