Die, Mar 24, 2024
Banner Top
Banner Top
24 orëshi i 1 Prillit në Qendrën Emergjente të Prishtinës

24  orëshi I 1 Prillit në Qendrën Emergjente të Prishtinës ka regjistruar gjithsej 278 persona të cilët kërkuan ndihmë, me ç’rastë 22 prej tyre janë pranuar për hospitalizim.

Nga ky numër, 62 prej tyre kanë qenë pacient të reanimuar
48 vizita kirurgjike
80 paciente internistike
70 pacient ortopedik
18 intervenime të shpejta kirurgjike
19 të aksidentuar
1 pacient me armë të ftohtë
4 pacient te rrahur

Ndërsa nga 22 pranimet, 6 prej tyre u drejtuarn për në Kirurgji
12 në Interno
3 në Ortopedi
1 në MIQ (Mjekimin Intensiv Qendrorë)


Youtube

Arkiva

Kategoritë