Sht, Jan 16, 2021
Banner Top
Banner Top
Risi në Ambulancën Specialistike të Psikologjisë klinike “Visar A. Sadiku B.I”

Në kuadër të Ambulancës specialistike të psikologjisë klinike “Visar A.Sadiku B.I” ofrohen këto shërbime;

 1. Seanca psikologjike;
 2. Vlerësime psikologjike;
 3. Seanca në qift;
 4. Konsulta psikologjike;
 5. Seanca me “Neurofeedback”
 6. Seanca stimulimi per femije
 7. Seanca logopedike
 8. Stimulim akademik
  ••••••••••••••••••••••••••••••••
  Seanca stimulimi për fëmijë me:
  ● Çrregullime në sferën e komunikimit;
  ● Çrregullime të spektrit të Autizmit;
  ● Down syndrome;
  ● Deficiti i vëmendjes dhe çrregullim të hiperaktivitetit;
  Trajtimi i nxënësve me çrregullime dhe vështirësi në të nxënë;
  ● Çrregullimi i aftësisë në të shkruar si dhe lexuar;
  ● Çrregullimi i komunikimit verbal (gjuhës së shprehur);

STIMULIM AKADEMIK

Mbahen takime me femijet e shkollave fillore nga pedagoge e diplomuar dhe me pervoje pune.

•Punohet ne stimulimin dhe perkrahjen e femijeve per ti kryer detyrat e shtepise te cilat femijet i marrin ne shkolle.
•Punohet qe femijet te kene te lexuar me te mire, te shkruar me te mire, dhe nivel me te larte ne te shkruar dhe te folur te gjuhes angleze.

Ky është numri ku mund të kontaktoni: +383(49)457-807./Familja Jonë

Arkiva

Kategoritë