Mër, Dhj 2, 2020
Banner Top
Banner Top
Është miratuar Plani për Parandalim dhe Kontroll të COVID-19

Sot është miratuar Plani për Kontroll dhe Paradalim ndaj COVID-19.

Në këtë takim mori pjesë edhe ministri i Shëndetësisë, Armend Zemaj, ku u shpreh se situata e tanishme kërkon një përkushtim shtesë në frenimin dhe parandalimin e koronavirusit.

Aspekte të detajuara të këtij plani i ka paraqitur Ariana Kalaveshi, drejtoreshë e Epidimiologjisë.

Plani i miratuar nga Komiteti për monitorimin e sëmundjeve ngjitëse ka pesë pjesë të ndërlidhura mes veti siç janë: planifikimi dhe parashikimi, minitorimi i situatës dhe vlerësimi i riskut, menaxhimi i riskut dhe koordinimi, organizimi institucional, hulumtimi dhe reagimi si dhe komunikimi dhe komunikimi i riskut.

Arkiva

Kategoritë