Hën, Jan 25, 2021
Banner Top
Banner Top
Ambulanca e Psikologjisë Klinike “ Visar Sadiku” si çdo herë kujdeset që të sjellë shërbimet më të nevojshme për fëmijët, në kohët e duhura.

Ambulanca e Psikologjisë Klinike “ Visar Sadiku” si çdo herë kujdeset që të sjellë shërbimet më të nevojshme për fëmijët, në kohët e duhura.

Duke marr parasysh që jemi afër ditëve kur i rikthehemi shkollave dhe mësimeve të rregullta, psikologu Visar Sadiku së bashku me stafin e tij kanë konkluduar që është më se e nevojshme  përgatitja e fëmijëve për rikthim, për mësime dhe mësimnxënie sa më të përshtatshme.

Si rezultat nga data 1 Shtator, ata do të  fillojnë takimet e “Stimulimit akademik”  apo përgatitjes shkollore për fëmijët e shkollave fillore,

Më poshtë e gjeni njoftimin e plotë të tyre:

“Të dashur Fëmijë
Në shtator ju filloni mësimin.
Përgjegjësia me detyrat shkollore rritet për ju, ndaj ju njoftojmë që ne jemi gati të ju presim që këtë përgjegjësi ta ndajmë bashkë!

Me datë 1 shtator, ditë e marte fillojmë me takimet e “stimulimit akademik”, përgatitjet shkollore për fëmijët e shkollave fillore.

•Punohet në stimulimin dhe përkrahjen e fëmijëve për ti kryer detyrat e shtëpisë të cilat fëmijët i marrin në shkollë.
•Punohet që fëmijët të kenë të lexuar më të mirë, të shkruar më të mirë, dhe nivel më të lartë në të shkruar dhe të folur të  gjuhës angleze.
•Punohet në mënyrë individuale dhe jo grupore.
•Prindërit sjellin fëmijën e tyre nga e hëna në të premte.
•Fëmija qëndron me pedagogen 1 orë e 30 minuta.
•Numri max. i fëmijëve që do të  pranohen është 5.
•Me fëmijë punon një pedagoge e diplomuar në gjuhë angleze.
•Prindërit duhet të na kontaktojnë deri në fund të muajit për të zënë vend për fëmijën e tyre.
•Punohet edhe me fëmijë ndërkombëtar nga komunitete të jashtme që veprojnë në Kosovë.
• Nëse fëmijët flasin vetëm anglisht takimet mund të mbahen në gjuhën angleze.
•Pagesa mujore 150€.

Lokacioni/ PRISHTINË. +383-45-99-66-33.

On Tuesday, September 1, we start with the meetings of
“Academy stimulation” / school preparation for primary school children.
• Works on stimulating and supporting children to complete the homework that children receive at school.
• Works to ensure that children have better reading, better writing, and a higher level of English writing and speaking.
• Works individually and not in groups.
• Parents bring their child from Monday to Friday.
• The child stays with the pedagogue for 1 hour and 30 minutes.
• Max. of children to be admitted is 5.
• Parents should contact us by the end of the month to make room for their child.
• It also works with international children from foreign communities operating in Kosovo.
• If the children speak only English, the meetings can be held in English.
• Monthly payment 150 €.
• Location / #PRISHTINE.
Tel: + 383-45-99-66-33.

Arkiva

Kategoritë