Mër, Dhj 2, 2020
Banner Top
Banner Top
A jemi të ndërgjegjshëm gjatë gjumit?

Shpesh e përdorim si fjalë dhe mendojmë se e dimë kuptimin e saj, mirëpo ndërgjegjja është vështirë për t’u përkufizuar.

Shumë filozofë e psikologë kanë pasur vështirësi në përcaktimin e një definicioni për këtë nocion, prandaj jo të gjithë janë marrë aktivisht me këtë pjesë.

Përkufizimi më i afërt për ndërgjegjen ka qenë ai i Wallace, ku thotë se ndërgjegjja është përpunim i informacionit në nivele të larta të vetëdijes.

Sipas psikologëve kemi dy lloje gjendjesh: të ndërgjegjshmen dhe të ndërgjegjshmen. E para lidhet me atë gjendje kur ne jemi të aftë të mendojmë logjikisht dhe jemi të përgjegjshëm lidhur me atë se cfarë po bëjmë, kurse pandërgjegjja ka të bëjë me paaftësinë tonë për të gjykuar logjikshëm dhe pa përgjegjshmërinë tonë.

Pra, nga kjo del se gjendja e gjumit është totalisht e pandërgjegjshme.

Arkiva

Kategoritë