Mar, Gus 11, 2020
Banner Top
Banner Top
14 nëntori,  Dita Botërore e Diabetit

Data 14 nëntor, është dita botërore e diabetit. Nevoja për të krijuar një ditë për ndërgjegjësimin e popullsisë për diabet, erdhi si nevojë e rritjes së numrit të personave të prekur nga diabeti.

Ndonëse në vitin 1991 për herë të parë u përfol për të shënuar 14 nëntorin si ditë botërore për ndërgjegjësim ndaj diabetit, kjo ditë u bë zyrtare nga OKB-ja në vitin 2006.

Çdo vit, kampanja për Ditën e Diabetit fokusohet në një temë të caktuar. Për vitin 2019, tema është për familjen dhe diabetin. Në këtë vit, qëllim është të ngitet vetëdija lidhur me ndikimin që ka familja tek personi që është i prekur me diabet.

0 Comments

Leave a Comment

Arkiva

Kategoritë